RETINA

Retina.

 

La retina és l’epiteli fotosensible de l’ull. Es compon bàsicament de dues parts: pol posterior o màcula i la retina perifèrica.

La màcula és la part més sensible a la llum i acull els cons, que són els fotorreceptors encarregats de la visió diürna, la percepció del color i de la màxima agudesa visual. Els bastons són els altres fotorreceptors  que podem trobar a la retina i aquests s’extenen per tota la retina i amb menys quantitat en el pol posterior. Són els encarregats de la visió nocturna i de la visió del moviment.

En la retina perifèrica és on solen aparèixer degeneracions, esquinçaments i forats retinians que poden desembocar en un despreniment de retina.

Els problemes més freqüents que tractem a la consulta són: la retinopatia diabètica, la retinopatia per hipertensió arterial, obstruccions venoses retinianes, la degeneració macular associada a l’edat (seca i exsudativa), el despreniment de retina, les degeneracions i esquinçaments retinians perifèrics, la coroidopatia serosa central, distròfies i malaties congènites. Tanmateix, la retina també pot ser afectada per infeccions i inflamacions d’origen inmunològic, igual que la coroide, la capa vascular subjacent, produint-se retinitis o coroïditis.

A la consulta disposem dels medis més moderns per a l’estudi, diagnòstic i tractament de les patologies retinianes: làmpada de fenedura amb fotografia, oftalmoscopis directe i indirecte, topògrafs, aberròmetre, ecògraf i paquímetre, campímetre computeritzat, tonòmetres, polarimetria làser, tomografia de coherència òptica, angiografia amb retinografia i autofluorescència, làsers YAG i diode, etc…