PATOLOGIA DE LA SUPERFÍCIE OCULAR.

PATOLOGIA DE LA SUPERFÍCIE OCULAR, AL·LÈRGIES I INFLAMACIONS OCULARS.

La patologia de la superfície ocular comprèn des dels diversos tipus de conjuntivitis (infeccioses, al·lèrgiques, mecàniques, …) fins a problemes d’inflamació ocular relacionats amb malalties reumàtiques vàries.

Un dels problemes més freqüents és l’ull sec, que pot ser degut a la medicació que pren el pacient, però també a malalties sistèmiques, problemes oculars o falta de vitamines.

També les queratitis,  distròfies i degeneracions corneals (úlceres, còrnia guttata, queratocon), i altres malalties que afecten la transparència de la còrnia (edema i/o neovascularització corneal). Algunes afectacions corneals acaben precisant la queratoplàstia o transplantament de còrnia.

El queratocon avui dia té diferents abordatges, lents de recolzament escleral, crosslinking, anells intraestromals (INTACS).

El pterigi és una procés en el que la conjuntiva envaeix la còrnia i té el perill que pugui arribar a tapar l’eix visual, per això convé intervenir-lo abans. Amb les tècniques actuals, són rares les recidives.

Una altra entitat molt freqüent i molesta és la blefaritis i la disfunció de les glàndules de Meibomi, per inflamació del marge lliure de la parpella. El calazis són una complicació dels mussols, que es produeixen quan una glàndula de Meibomi s’inflama i s’enquista. Moltes vegades requeriran una intervenció quirúrgica menor.

Moltes d’aquestes malalties cursen amb l’ull vermell i dolorós i cal fer un diagnòstic diferencial correcte per poder-ne tractar bé la causa i així curar el pacient.

El Dr Joan Tarrús de Vehí disposa dels medis necessaris per a explorar, diagnosticar i tractar, si cal, aquests problemes. La seva consulta està equipada amb làmpada de fenedura amb fotografia, oftalmoscopis directe i indirecte, topògraf, aberròmetre, ecògraf i paquímetre, campímetre, tonòmetres, polarimetria làser, tomografia de coherència òptica, angiografia amb retinografia i autofluorescència, làsers YAG i diode, etc…

                     Inflamacions Oculars    Alergies oculars