OFTALMOLOGIA INFANTIL

OFTALMOLOGIA INFANTIL.

 

Els primers anys de la vida són fonamentals per al perfecte desenvolupament de la visió, ja que la plasticitat sensorial s’acaba als 7-8 anys. Tot el que no hagi pogut madurar la visió fins a aquesta edat, ja no ho podrà fer després. Per aquest motiu, el diagnòstic precoç del problemes oculars infantils és importantíssim per a poder ser corregits quan abans i evitar les seqüeles que podrien persistir tota la vida, com per exemple l’ull gandul.

El Dr Joan Tarrús de Vehí ha fet cursos i entrenament especialitzats per al correcte diagnòstic i orientació d’aquests pacients.

Els problemes més freqüents en la infància són: miopia, hipermetropia, astigmatisme, estrabisme, ambliopia (ull gandul), obstrucció congènita del conducte lacrimonasal, cataracta congènita.