CIRURGIA DE LES CATARACTES

CIRURGIA DE LES CATARACTES.

La cataracta és un problema ocular molt freqüent que consisteix en la opacificació progressiva i indolora del cristal·lí, la lent natural de l’interior de l’ull. A conseqüència, la llum té dificultat per entrar dins l’ull i es perd visió. Aquesta pèrdua de tranparència del cristal·lí també s’anomena facoesclerosi. El seu diagnóstic es fa amb la làmpada de fenedura, una mena de microscopi binocular per a explorar l’ull.

La causa més comú d’aparició de cataractes és l’edat. Però altres causes són: cirurgies oculars prèvies, diabetes mellitus, traumatismes, radiació ionitzant, fàrmacs…També hi ha cataractes congènites, que poden ser indicació d’intervenció en lactants.

Les cataractes avançades requereixen intervenció quirúrgica, que és l’única sol·lució possible en l’actualitat si es vol recuperar la visió perduda a causa d’elles.

PROCEDIMENT:

La cirurgia de la cataracta consisteix en substituir el cristal·lí natural opacificat per una lent protèsica intraocular (LIO) que restaura la transparència de medis. La intervenció es fa per una incisió molt petita de 2 mm en la còrnia, amb la pupil·la dilatada, i amb unes pinces es fa un ullal a la càpsula anterior del cristal·lí (capsulorrexis) que permet accedir al nucli i desfer-lo amb ultrasons. S’aspiren les restes amb una cànula d’irrigació/aspiració i, quan el sac capsular del cristal·lí ha quedat ben net i transparent, s’hi inserta la lent, que entra plegada per la incisió cornial i es desplega dins el sac, quedant atrapada dins d’ell i difícilment es podrà moure.

El Dr Joan Tarrús de Vehí realitza aquest intervenció amb anestèsia tòpica (gotes de col·liri anestèsic), que és la forma més actual i segura, i no precisa anestèsia retrobulbar o peribulbar (que requeriria injectar al voltant de l’ull anestèsic, amb risc de lesionar algun vas, muscle o nervi de l’òrbita o el mateix nervi òptic). El pacient rep la sedació suficient per a estar despert però tranquil i la intervenció no és cap experiènica desagradable. No és dolorosa i la majoria dels pacients refereixen haver disfrutat d’un espectacle de llums sorprenent!  La duració de la intervenció és variable segons el tipus de cataracta, però no sol allargar-se més de 10 minuts.

L’aparell emprat és l’INFINITY de la casa Alcon, un dels més moderns i especialitzat en cataractes.

LENTS INTRAOCULARS:

Avui dia hi ha un ampli ventall de lents intraoculars possibles i segons la necessitat de cada pacient el doctor ofereix unes o altres. Amb la lent introcular es pot corregir la miopia, la hipermetropia i també l’astigmatisme (lents tòriques). També es pot corregir la presbícia amb lents bifocals o trifocals, fàcils d’adaptar-s’hi (molt diferents de les ulleres progressives) i amb resultats molt satisfactoris, per no dir formidables.

És molt important fer un càlcul ben acurat de les diòptries de la lent que es posarà dins l’ull, donat que una vegada dins s’ha de procurar no haver de canviar-la, que requeriria una nova intervenció. Per això disposem dels biòmetres avançats i precisos: OcuScan (Alcon), que mesura amb ecografia ultrasònica, i IOLMaster (Zeiss), que mesura amb làser.

El Dr Joan Tarrús de Vehí porta 20 anys operant malalts de cataractes i té una experiència de més de 5.000 casos.

CIRURGIA DE LES CATARACTES