CIRURGIA DE L’APARELL LACRIMAL

CIRURGIA DE L’APARELL LACRIMAL.

De vegades els ulls ploren de forma continuada i pot arribar a ser molt molest, interferint en la qualitat de vida del pacient. Quan aquest llagrimeig és degut a una obstrucció en algun tram del sistema de drenatge lacrimal, la sol·lució és quirúrgica: dacriocistorrinostomia endonasal, externa o transcanalicular amb làser. Segons el cas s’indicarà una tècnica o altra.

Tanmateix, si la via lacrimal, a part d’estar obstruïda, presenta signes d’infecció (envermelliment, supuració, dolor…) la intervenció requereix una certa urgència, donat que podria extendre’s la infecció a l’òrbita interna i més tard a la base del crani.

En els lactants al voltant de l’any, si ploren i s’infecten els lacrimals, es fa sondatge del conducte lacrimonasal per permeabilitzar la via i amb això se sol·lucionar el problema que tenen des del naixement. És una intervenció menor i senzilla de practicar.

PROCEDIMENT:

La dacriocistorrinostomia consisteix en crear una via lacrimal nova, alternativa a la via obstruïda, anastomosant o empalmant el sac lacrimal amb la mucosa nasal a través d’un orifici que es practica en l’os nasal (la paret del nas). Això es pot fer per via endonasal, per via externa (incisió a la pell) o per via transcanalícular amb làser (entrant amb el làser a dins del sac per la via lacrimal).

El Dr Joan Tarrús de Vehí té àmplia experiència en la pràctica d’aquesta cirurgia. Durant molts anys, en els hospitals que ha treballat li han confiat i li confien quasi en exclusiva aquest tipus de patologia i la seva cirurgia. 

Actualment, en els casos indicats, també realitza la intervenció amb làser diode per via transcanalicular, amb la tècnica més avançada.

            Cirurgia de l'aparell lacrimal      Aparell lacrimal